Rizikové pojištění pro ČMOK

Popis produktu

Pojištění se sjednává na dobu dvou let s počátkem od prvního dne následujícího měsíce od sjednání návrhu pojistné smlouvy. Účinnost smlouvy vzniká nejdříve dnem počátku pojištění a po připsání prvního sjednaného pojistného na účet uvedený v návrhu smlouvy. Pojistné je sjednáno jako měsíční. Variabilním symbolem platby je číslo pojistné smlouvy. Pojistné se hradí v CZK z bankovního účtu v ČR. Pojistné plnění je vypláceno v Kč. Za úraz se považuje jakékoliv poškození zdraví z působené při pracovní, sportovní či jiné činnosti.

 • Pojištění smrti z jakékoli příčiny  
  V případě úmrtí bude vyplaceno 500 tis. Kč (přibližně 20 tis. EUR) určené osobě nebo osobám v pojistné smlouvě. Čekací doba, kdy pojišťovna neposkytne pojistné plnění je stanovena na dva měsíce, v případě smrti v důsledku úrazu se čekací doba neuplatňuje.
 • Pojištění smrti následkem úrazu
  Pokud nastane smrt pojištěného v důsledku úrazu během trvání pojištění vyplatíme kromě částky z pojištění smrti z jakékoli příčiny (viz výše) navíc určené osobě nebo osobám 1 mil. Kč (přibližně 40 tis. EUR), celkem tedy 1,5 mil. Kč (přibližně 60 tis. EUR). U tohoto rizika se neuplatňuje čekací doba.
 • Pojištění trvalých následků úrazu
  Pojistnou událostí je úraz pojištěného, který zanechal trvalé následky. Bude vyplaceno plnění procentem z pojistné částky 1 mil. Kč, vždy pro daný úraz. Výše plnění je určeno podle přiložené tabulky v pojistných podmínkách a stupně trvalého tělesného poškození. Je sjednáno čtyřnásobné progresivní plnění, kdy u trvalých následků od 25 % pojišťovna poskytuje dvojnásobné plnění, od 50% trojnásobné a od 75 % čtyřnásobné.
 • Pojištění pracovní neschopnosti následkem úrazu a nemoci
  Pojistnou událostí je úraz nebo nemoc, v jejichž důsledku je pojištěný z lékařského hlediska práce neschopen a je nutné jeho léčení. Výše plnění je 300 Kč (přibližně 12 EUR) za 1 den léčení. Pojišťovna začíná plnit od 29. dne pracovní neschopnosti dále, nikoliv zpětně. Nemoc nebo úraz musí být lékařsky potvrzen vystavenou pracovní neschopností. U pracovní neschopnosti v důsledku nemoci je sjednána čekací doba 2 měsíce od počátku pojištění, pro pracovní neschopnost v důsledku úrazu není čekací doba pojišťovnou uplatněna.

Případová studie

Klient onemocní zápalem plic, který si vyžádá pracovní neschopnost v délce 48 dnů. Z pojištění pracovní neschopnosti klient obdrží 6 000 Kč (300 Kč krát 20 dnů).

Klient utrpí pracovní úraz, který si vyžádá operaci, hospitalizaci a následnou pracovní neschopnost v délce 68 dnů celkem a jehož výsledkem bude anatomická ztráta palce u dominantní ruky bude poskytnuto následující plnění. Z pojištění pracovní neschopnosti 12 000 Kč (300 Kč krát 40 dnů) a zároveň z pojištění trvalých následků 540 000 Kč (dle tabulek 27 %, dvojnásobné plnění (1 000 000 27 %2)).

Klient zemřel při autonehodě. Pojišťovny vyplatí osobám určeným v návrhu pojistné smlouvy z pojištění smrti 500 000 Kč a z pojištění smrti následkem úrazu 1 000 000 Kč, celkem tedy 1 500 000 Kč.

Klient zemřel na infarkt myokardu. Pojišťovna vyplatí osobám určeným v návrhu pojistné smlouvy z pojištění smrti 500 000 Kč.

Zájemce o pojištění

V případě, že vás tento projekt zaujal a chtěli byste se dozvědět více, prosím piště na cmt@slaviapartner.cz. Budeme vás obratem kontaktovat.

Zájemce o spolupráci

Velmi uvítáme každého, který by se chtěl na úspěšnosti tohoto projektu podílet. Můžeme nabídnout flexibilní obchodní model a již osvědčené principy silné značky. Neváhejte nás kontaktovat na cmt@slaviapartner.cz. Obratem vás budeme kontaktovat.

Hlášení o změnách ve smlouvě

V případě jakékoli změny např. kontaktních údajů prosím napište volnou formou e-mail a zašlete ho na cmt@slaviapartner.cz z e-mailové adresy, kterou jste uvedli do návrhu pojistné smlouvy.

Hlášení pojistné události

V případě jakékoli pojistné události prosím vyplňte následující formulář. Uveďte prosím mailovou adresu, kterou jste uvedli do návrhu pojistné smlouvy spolu s veškerými dokumenty např. potvrzení od lékaře, policie ČR, zaměstnavatele apod.

Hlásit pojistné události můžete také na cmt@slaviapartner.cz nebo volejte na telefonní číslo 776 566 661.

Formulář hlášení pojistné události

  Kdo jsme

  CZECH MONGOLIAN TRADE – buduje Česko Mongolské obchodní vztahy vzájemné spolupráce. Sdružuje od roku 2021 české a mongolské společnosti a instituce. Podporuje svými aktivitami obchodní a hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Mongolskou republikou. Úzce spolupracuje s Velvyslanectvím Mongolska v ČR a Honorárním konzulem, cílem této spolupráce, je poskytnutí legislativního rámce zaměstnávání Mongolů v ČR a jejich zdravotní a sociální péči. Svým členům poskytuje Komora řadu služeb. Nejvyhledávanější z nich jsou informace a poradenství týkající obchodních aktivit v ČR nebo MR. Zprostředkovává navázání nových obchodních kontaktů mezi mongolskými a českými firmami a organizuje vzdělávací a společenská setkání na téma česko-mongolských obchodních vztahů, zejména o možnostech odbytu, nákupu a investic v obou zemích.

  Slavia partner – česká společnost, která zprostředkovává pojišťovací služby na základě licence České národní banky. Jsme plně regulovaným subjektem ČNB a plníme veškeré standardy stanovené příslušnými právními předpisy.

  Na trhu působíme od roku 2016, a i přesto Vám můžeme nabídnou stabilitu a tradici. Jsme totiž 100 % dceřinou společností Slavia pojišťovny a.s., patřící do české finanční skupiny SPGroup a.s. Díky stabilitě naší mateřské společnosti zaručujeme svým spolupracovníkům exkluzivní podmínky a postavení na finančním trhu. Klientům tak můžeme nabízet opravdu výhodné a kvalitní produkty.

  Slavia pojišťovna – je členem skupiny SPGroup a.s. a expertem na neživotní pojištění, staví na dlouholetých zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. Je jedinou ryze českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 150 let. Dnes patří mezi Top10 neživotních pojišťoven v České republice a patří mezi lídry v oblasti pojištění cizinců.

  SV pojišťovna – byla založena v roce 1994 pod názvem VICTORIA pojišťovna, a. s. a v současné době je členem německé pojišťovací skupiny S.V. Holding AG. Jako držitel univerzální pojišťovací licence nabízí SV pojišťovna svým klientům široké portfolio pojistných produktů v životním i neživotním pojištění.

  Co děláme

  Partneři projektu připravili pro mongolské občany, kteří přijíždějí do České republiky nabídku pojištění základních životních a zdravotních rizik. Toto pojištění umožní mongolským občanům prožít v České republice plnohodnotný a klidný život, kdy v důsledku nenadálé zdravotní komplikace budou mít k dispozici dostatek prostředků pro uhrazení svých závazků nejen k sobě, ale i ke svým blízkým.

  Je to příležitost, jak mohou vyjádřit empatii vůči svému okolí (rodině, blízkým lidem), ale také odpovědnost vůči sobě samotnému (při problémech se o sebe dokážu postarat).

  Copyright 2024 - Slavia partner s. r. o. | Nastavení cookies
  Vytvořil