Distribuce pojištění a zajištění

V souladu s platnými právními předpisy sdělujeme všem zájemcům o pojištění a našim klientům tyto informace:

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

Tyto produkty jsme oprávněni zprostředkovávat:

Informační dokumenty k těmto pojistným produktům (IPID):
Cestovní pojištění
Cestovní pojištění k Eurokartě
Cestovní pojištění Svět
Cestovní pojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů
SP Domov
Domov +

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vč. havarijního pojištění
SP Autopojištění

Pojištění zvířat
Pejsek a kočička

Zdravotní pojištění cizinců
Komplexní zdravotní pojištění cizinců GO
Komplexní zdravotní pojištění cizinců
Komplexní zdravotní pojištění zahraničních VIP klubů
Pojištění potřebné a neodkladné zdravotní péče cizinců

Úrazové pojištění
Zdraví +

Životní pojištění
Rizikové životní pojištění NN Život

Pojištění právní ochrany
D. A. S.


Oznamování vzniku střetu zájmů nebo porušení právních předpisů o distribuci pojištění a zajištění

Vyřizování stížností

Hlášení porušení předpisů (whistleblowing): podnety@slaviapartner.cz

Copyright 2019 - Slavia partner s. r. o.
Vytvořil