Distribuce pojištění a zajištění

V souladu s platnými právními předpisy sdělujeme všem zájemcům o pojištění a našim klientům tyto informace:

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli


Tyto produkty jsme oprávněni zprostředkovávat:

Informační dokumenty k těmto pojistným produktům (IPID):
Cestovní pojištění
Cestovní pojištění Svět
Cestovní pojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů
SP Šťastný domov

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vč. havarijního pojištění
SP Autopojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů
Živnostník

Pojištění odpovědnosti
Profesní odpovědnost
Pojištění odpovědnosti z výkonu realitních zprostředkovatelů
Pojištění profesní odpovědnosti advokátů a advokátních kanceláří

Pojištění zvířat
Pojištění včelka
Pojištění odpovědnosti domácích mazlíčků a veterinární péče

Zdravotní pojištění cizinců
Pojištění potřebné a neodkladné zdravotní péče cizinců
Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Pojištění úrazu a nemoci 
PRO Zdraví
Zdraví +
Rizikové pojištění pro ČMOK

Pojištění právní ochrany
D. A. S.

Pojištění myslivosti
Pojištění společného lovu

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pojištění odpovědnosti za škodu pro zahraniční lovce – myslivce
Pojištění uživatele honitby
Pojištění uchazeče o zkoušku z myslivosti
Pojištění odpovědnosti za škodu pro myslivce – nečleny ČMMJ
Pojištění odpovědnosti držitele zbraně


Oznamování vzniku střetu zájmů nebo porušení právních předpisů o distribuci pojištění a zajištění

Vyřizování stížností/reklamační řád
Etický kodex Slavia partner
Cílové trhy

Informační memorandum Služby Elixír
Informační memorandum Služby Elixír (ENG)

Hlášení porušení předpisů (whistleblowing): podnety@slaviapartner.cz
Vnitřní oznamovací systém


Nezohledňování nepříznivých dopadů pojišťovacího poradenství na faktory udržitelnosti
Informace o přístupu k udržitelnosti v oblasti finančních služeb


Archiv dokumentů ESG:

ESG – Informace o udržitelném financování
Informace o udržitelnosti v oblasti finančních služeb

Copyright 2024 - Slavia partner s. r. o. | Nastavení cookies
Vytvořil