Distribuce pojištění a zajištění

V souladu s platnými právními předpisy sdělujeme všem zájemcům o pojištění a našim klientům tyto informace:

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli
Informace o udržitelnosti v oblasti finančních služeb


Tyto produkty jsme oprávněni zprostředkovávat:

Informační dokumenty k těmto pojistným produktům (IPID):
Cestovní pojištění
Cestovní pojištění Svět
Cestovní pojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů
SP Šťastný domov

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vč. havarijního pojištění
SP Autopojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů
Živnostník

Pojištění odpovědnosti
Profesní odpovědnost
Pojištění odpovědnosti z výkonu realitních zprostředkovatelů
Pojištění profesní odpovědnosti advokátů a advokátních kanceláří

Pojištění zvířat
Pojištění včelka
Pojištění odpovědnosti domácích mazlíčků a veterinární péče

Zdravotní pojištění cizinců
Pojištění potřebné a neodkladné zdravotní péče cizinců
Cestovní pojištění cizinců K90

Pojištění úrazu a nemoci 
PRO Zdraví
Zdraví +

Životní pojištění
Rizikové životní pojištění NN Život

Pojištění právní ochrany
D. A. S.

Pojištění myslivosti
Pojištění společného lovu

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pojištění odpovědnosti za škodu pro zahraniční lovce – myslivce
Pojištění uživatele honitby
Pojištění uchazeče o zkoušku z myslivosti
Pojištění odpovědnosti za škodu pro myslivce – nečleny ČMMJ
Pojištění odpovědnosti držitele zbraně

 


Oznamování vzniku střetu zájmů nebo porušení právních předpisů o distribuci pojištění a zajištění

Vyřizování stížností/reklamační řád
Etický kodex Slavia partner
Cílové trhy

 

Informační memorandum Služby Elixír
Informační memorandum Služby Elixír (ENG)

 

Hlášení porušení předpisů (whistleblowing): podnety@slaviapartner.cz

Copyright 2023 - Slavia partner s. r. o. | Nastavení cookies
Vytvořil