Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Vážená paní, vážený pane,

Slavia partner s.r.o., se sídlem Táborská 940/31, 140 00  Praha 4 – Nusle, Česká republika, IČO 04757416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253193 v roli pojišťovacího agenta, zapsaná v registru subjektů finančního trhu vedeném Českou Národní bankou jako Samostatný zprostředkovatel (dále jen „Slavia partner“) potřebuje v souvislosti s činností, kterou vykonává, sbírat osobní údaje.

Zpracování osobních údajů je pro naši společnost velmi důležité a jejich ochrana je pro nás prvořadou povinností, proto Vám tímto chceme poskytnout úplné a srozumitelné informace, které se týkají účelů a právních titulů pro zpracování osobních údajů a Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Prosím, seznamte se s obsahem těchto Zásad zpracování osobních údajů. Pokud by Vám po přečtení bylo cokoli nejasné nebo budete-li chtít některé informace vysvětlit podrobněji, můžete nás kontaktovat na naší infolince +420 255 790 111, e-mailové adrese poverenec@slavia-pojistovna.cz anebo písemně na korespondenční adrese Slavia partner s.r.o., Táborská 940/31, 140 00  Praha 4 – Nusle.

Slavia partner si vyhrazuje právo Zásady zpracování osobních údajů kdykoli změnit nebo upravit, a to bez předchozího upozornění.

 

Dokumenty

Copyright 2024 - Slavia partner s. r. o. | Nastavení cookies
Vytvořil